IPA embléma története

ipalogo

A Nemzetközi Rendőrszövetség Emblémája

A Nemzetközi  Rendőrszövetség (IPA) alapítójaként igazolom, hogy a Szövetség  emblémájának grafikáját én terveztem. A Szövetség 1955-ben Párizsban  tartott első nemzetközi kongresszusán, amikor az eredeti hét nemzeti  Szekció gyűlt össze, határozatot hoztak, hogy az általam készített  emblémát fogadják el a Szövetség hivatalos emblémájaként. Az embléma és a  jelvény tervének szerzői jogi védelmére vonatkozó határozatot a Brit  Szekció 1974-ben hozta meg. Ezennel hivatalosan engedélyezem a szerzői jog átruházását a Nemzetközi Szövetség Elnökségére, hogy az IPA  Szekciói az egész világon használhassák kiadványok, levélpapír, fejléc,  kitűzők, érmék és más, kizárólag a Nemzetközi Rendőr Szövetség által,  képviseletében vagy nevében értékesített tételek számára.
E  szerzői jogot más társaságok vagy szervezetek nem másolhatják vagy nem  használhatjákfel sehol a világon, mivel ezzel megsértenék az irodalmi és  művészi munkák védelméről szóló szerzői jogi előírásokat  (felülvizsgálva Párizsban 1971-ben), amelyet az e konvencióhoz  csatlakozott 117 állam írt alá 1996. január 11-én.

Kelt, 1996. szeptember 20-án. Arthur Troop