Az olimpiai láng vesse ránk fényét!

Ahogy havonta, hírlevelünket, különösen az eseménynaptárt olvasva észrevehették, az IPA élet gazdag és virágzó világszerte. Egy szociális, kulturális, vagy sportesemény kapcsán történő találkozás és a baráti pillanatok megosztása az, amiről az IPA valójában szól, a “Barátsággal szolgálni” mottó valódi szellemének megfelelően, megismertetve céljainkat, és a saját, szerény módunkon hozzájárulva a világban az emberi jogok, a demokratikus értékek és a béke védelméhez.
Hiszen mi az, drága barátaink, amit manapság a világ mutat? Aggódásra okot adó viharok és események tesznek fel kérdéseket, de nem adnak számunkra választ. Dühítő tehetetlenséggel nézünk szembe az előre nem láthatóval, legyen az erőszak, bánat, vagy gonoszság.
A közelmúlt törökországi, belgiumi és pakisztáni eseményei kiterjesztették a világban elkövetett terrorcselekmények hosszú listáját. Ezúton is megragadnám a lehetőséget, hogy legmélyebb együttérzésemet fejezzem ki mindazon barátainknak, akiket ezen cselekmények érintettek.
Terrorizmus – radikalizáció: olyan határokon átnyúló gonosz, mely bármikor lecsaphat és gyengíti az elődeink által felépített ideálokat Vajon a válaszok és tájékozódási pontok hiánya vezeti országaink fiait és leányait ahhoz, hogy halálbrigádokba jelentkezzenek és magukévá tegyék a terror ideológiáját? Az, hogy olyan régiókban halnak meg, ahol a szégyen lovagjai még mindig történelmet írnak, vitathatatlanul nem a legrosszabb félelmünk, sokkal inkább az, hogy gyűlölettel a szívükben térnek vissza, hogy ártatlan emberek sokaságát öljék meg véletlenszerűen, félelembe és olyan ostromállapotba süllyesztve minket, mely gyengíti demokratikus értékeinket.
A számos IPA áprilisi esemény közül szeretném kiemelni a görög szekció által szervezett 1. Világszimpóziumot, melyet az ókori Olympiában szerveznek április 18-22 között, az Olimpiai Láng meggyújtásának idején. Az esemény szándéka, hogy egy IPA olimpiai mozgalmat indítson útjára, hogy megismertessen az ókori görög civilizáció és a sport bölcsőjével, az Olimpiai Játékok születési helyén.
Ahogy Pierre de Coubertin mondta: ‘Öröm és barátság uralkodjanak és ennek szellemében az olimpiai láng kövesse útját korokon át, erősítve a nemzetek baráti megértését, az emberiesség javára, még lelkesebben, még bátrabban és még tisztábban’.
Tehát az olimpiai láng vesse ránk fényét!
Köszönet a görög szekciónak, hogy egy ilyen jelentőségteljes eseményt hozott létre, és köszönet minden szekciónak, régiónak és szervezetnek minden általuk szervezett eseményért, hiszen ez az igazi jele a mi nemzetközi barátságunknak.
Pierre-Martin Moulin, IPA elnök