IPA DTG Event May 2020 in Wales

Dear IPA friends, On behalf of the IPA’s Defensive Tactics Group, please find attached information on their Personal Safety and…

Köszöntő

Dr. Simon Tamás
Dr. Simon Tamás

Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása, ápolása, a nemzetközi együttműködés elősegítése.

1950-ben, Arthur Troop angol közrendőr által megálmodott gondolat testet öltött, mára a világ egyik legjelentősebb civil szervezetévé vált. Az IPA eszmeisége a világ minden táján ugyanazt a határokon átnyúló barátság, szolidarítás, egymás segítésének szándékát és üzenetét hordozza.

Az IPA jelmondata a “Servo per Amikeco” – magyarul “Barátsággal szolgálni” – szlogen égisze alatt napjainkban 62 országban több mint 372 000, a rendvédelem különböző területein dolgozó kolléga szolgál barátsággal. Rendőrt, vám- és pénzügyőrt, az összetartozás, az együttgondolkodás jellemez, szervezeti hovatartozástól függetlenül.

A demokrácia fejlődésének természetes velejárója a civil szervezetek erősödése, tevékenységüknek, társadalmi elfogadottságuknak felértékelődése. Az IPA Magyar Szekció mintegy 5000 fős tagsága és másfél ezret meghaladó regisztrált támogatói köre lehetőséget teremt arra, hogy ez a szervezet a rendészeti szervekkel szorosan együttműködve, a jogkövetéssel és a barátsággal elkötelezett, véleményformáló erővé váljon.

Honlapunk is ezt a célt szolgálja. A közérdekű információk, a különböző szakmai és szabadidős programok széles skálája, az ezekről szóló beszámolók, valamennyi IPA barátunknak és minden kedves érdeklődőnek betekintést enged működésünkbe, mindennapjainkba.

Bízom abban, hogy aki egyszer meglátogat bennünket, később visszatér hozzánk, és tagként vagy támogatóként azonosul a “Servo per Amikeco” gondolattal.

Dr. Simon Tamás elnök