Rólunk

A Nemzetközi Rendőrszövetség egy barátságon alapuló szervezet, melynek tagjai a világ 5 kontinensén, jelenleg aktív és nyugalmazott rendőri erők közösségéből áll. Közel 100 országban mindegy 360 000 tagja van, ebből 65 kapcsolt nemzeti szekció.

Arthur Troop 1935-ben csatlakozott az angol rendőrséghez, aki később, 1950-ben megalapította az IPA-t, mely mára a világ egyik legjelentősebb szervezetévé vált. A szervezet mottója „Servo per Amikeco”, azaz „Barátsággal szolgálni”.

A cél, a nemzetközi rendőrtársadalom közötti baráti kötelékek erősítése, hozzájárulva a szociális, kulturális és nem utolsó sorban szakmai területeken való nemzetközi együttműködéshez. A szakmai továbbképzéseket segíti a németországi Gimbornban létrehozott központ, ahol a világszervezet különböző szeminárium megtartásával és az Arthur Troop ösztöndíjjal segíti a rendőri munkát és tudás megszerzését.

E mellett kiemelt szempont a népek békés egymás mellett élésének az ösztönzése, és a világbéke megőrzés, a rendőri szolgálat megítélésének, és az IPA nemzetközi szervezetek általi elismerésének növelése. Az IPA elkötelezett az ENSZ 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt elvek mellett.

A Magyar Szekció 1990. novemberében csatlakozott a nemzetközi szervezethez. Napjainkban a közel 30 tagszervezetünk taglétszáma meghaladja a 3500 főt. Szekciónkhoz számtalan Baráti Kör tag csatlakozott, akik nem hivatásos vagy nyugalmazott rendőrségi tagok, de egyet értenek az IPA törekvéseivel, és támogatásukkal folyamatosan segítik az IPA Magyar Szekció valamely tagszervezetét.

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

„Az IPA Magyar Szekció 2019. november 29-én megtartott tisztújító küldöttgyűlésén egyhangú szavazattal választottak meg a Szekció elnökévé.

A választás eredménye egyértelműen jelzi felém, hogy a magyarországi IPA-tagság változást akar, és szavazatán keresztül, a megújulás útját választotta. Mint újonnan megválasztott elnök, a haladást kínálom fel minden magyarországi IPA tagnak. Hiszem továbbá azt is, hogy az osztatlan közös cél érdekében olyan közösséget kovácsolunk össze, amelyet nem az ellentétek osztanak meg, hanem a közös célok megvalósítása tart össze. Tisztában vagyok azzal is, hogy múlt nélkül nincs jelen, és jelen nélkül nincs jövő. Ezért tiszteletben tartva elődeim eredményeit, az általuk követett értékek tiszteletével kiemelt feladatomnak tekintem a kor szakmai, valamint az egyre kiterjedő digitális tér elvárásaihoz történő gyors és rugalmas alkalmazkodást. Törekedni fogok a nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztésére, a szakmai és a magánélet területén a cserekapcsolatok erősítésére. De mindenek előtt azt az értéket szeretném közvetíteni a magyarországi és a nemzetközi IPA tagság felé, amelyet a Servo per Amikeco mottó rejt magában”.

Dr. Dános Valér IPA Magyar Szekció Elnöke