Rólunk

A Nemzetközi Rendőrszövetség egy barátságon alapuló szervezet, melynek tagjai a világ 5 kontinensén, jelenleg aktív és nyugalmazott rendőri erők közösségéből áll. Közel 100 országban mindegy 360 000 tagunk van, ebből 65 kapcsolt nemzeti szekció.

Arthur Troop1935-ben Arthur Tropp csatlakozott az angol rendőrséghez, aki később, 1950-ben megalapította az IPA-t, mely mára a világ egyik legjelentősebb szervezetévé vált, és melynek mottója „Servo per Amikeco”, azaz Barátsággal szolgálni.

A cél, a nemzetközi rendőrtársadalom közötti baráti kötelékek erősítése, hozzájárulva a szociális, kulturális és nem utolsó sorban szakmai területeken való nemzetközi együttműködéshez. A szakmai továbbképzéseket segíti a németországi Gimbornban létrehozott központ, ahol a világszervezet különböző szemináriumok megtartásával és az Arthur Troop ösztöndíjjal segíti a rendőri munkát, és tudás megszerzését.

Ezek mellett, pedig a népek békés egymás mellett élésének az ösztönzése, és a világbéke megőrzését, miközben a rendőri szolgálat megítélésének, és az IPA nemzetközi szervezetek általi elismerésének növelése is kiemelt szempont. Az IPA elkötelezett az ENSZ 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt elvek mellett.

A Magyar Szekció 1990. novemberében csatlakozott a nemzetközi szervezethez. Napjainkban a közel 30 tagszervezetünk összes tagja meghaladja a 3500 főt, melyhez számtalan Baráti Kör tag csatlakozott, akik, habár nem hivatásos vagy nyugalmazott rendőrségi tagok, ellenben egyet értenek az IPA törekvéseivel, és támogatásukkal folytonosan segítik az IPA Magyar Szekció valamely tagszerve

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Az IPA Magyar Szekció 2019. november 29-én megtartott tisztújító küldöttgyűlésén egyhangú szavazattal választottak meg a Szekció elnökévé.

A választás eredménye egyértelműen jelzi felém, hogy a magyarországi IPA-tagság változást akar, és szavazatán keresztül, a megújulás útját választotta. Mint újonnan megválasztott elnök, a haladást kínálom fel minden magyarországi IPA tagnak. Hiszem továbbá azt is, hogy az osztatlan közös cél érdekében olyan közösséget kovácsolunk össze, amelyet nem az ellentétek osztanak meg, hanem a közös célok megvalósítása tart össze. Tisztában vagyok azzal is, hogy múlt nélkül nincs jelen, és jelen nélkül nincs jövő. Ezért tiszteletben tartva elődeim eredményeit, az általuk követett értékek tiszteletével kiemelt feladatomnak tekintem a kor szakmai, valamint az egyre kiterjedő digitális tér elvárásaihoz történő gyors és rugalmas alkalmazkodást. Törekedni fogok a nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztésére, a szakmai és a magánélet területen a cserekapcsolatok erősítésére. De mindenek előtt azt az értéket szeretném közvetíteni a magyarországi és a nemzetközi IPA tagság felé, amelyet a Servo per Amikeco mottó rejt magában.

Dr. Dános Valér IPA Magyar Szekció Elnöke